Level 179 Level 181
Level 180

4476 - 4500


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blink
mrkať, žmurkať, blikať
suspicious
podozrivý, podozrievavý, nedôverujúci
wheelchair
kreslo na kolieskach, vozík pre chorých, invalidný vozík
squad
vojenský oddiel, vojenská čata, hlúčik
eligible
predpokladaný, predpokladaná, predpokladané
processor
procesor, ústredná jednotka, spracovateľ
plunge
rútiť sa (prudko padať z výšky), strčiť, potápať
this
tento, táto, toto
sponsor
sponzor, mecenáš, garant
color
farba, farbiť, farebný
demographic
demografický
rain
dážď, dažďový, pršať
chill
zima, chlad, chladenie
refuge
útočište, útulok, uchýliť sa
steer
riadiť, viesť, mladý býk
legislator
zákonodarca
rally
zhromaždiť, sústrediť, zhromaždenie
programming
programovanie, programovací
cheer
na zdravie, nálada, radosť
outlet
vývod, výstup, východ
intact
nedotknutý, neporušený, intaktný
vendor
predajca, obchodník, predávajúci
thrive
mať úspech, rozkvitať, dariť sa
peanut
arašid, arašidový orech, arašidový
chew
žuť, žuvať, premýšľať