Level 180 Level 182
Level 181

4501 - 4525


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elaborate
vypracovať (starostlivo), vypracovať (správu), spracovávať
intellectual
intelektuál, vzdelanec, duchovný
conception
koncepcia, predstava, pojatie
auction
dražba, aukcia, dražiť
steak
rezeň, biftek, pruh
comply
konať v zhode, akceptovať, súhlasiť
triumph
triumfovať, triumf, jasot
shareholder
akcionár, účastinár, majiteľ akcií
comparable
zrovnateľný, porovnateľný, úmerný
transport
dopravovať, deportovať, prevoz
conscience
vedomie, svedomie, cit pre morálku
calculation
kalkulácia, výpočet, počítanie
considerably
značne, podstatne
interval
interval, časový úsek, medziobdobie
scratch
škrabanie, škrabanec, škrabnutie
awake
prebudiť (sa), zobudiť sa, prebudiť
jurisdiction
jurisdikcia, súdnictvo, súdna právomoc
inevitably
nevyhnutne
feminist
feminista, feministka, feministický
constraint
tlak, nátlak, prinútenie
emotionally
emocionálne, citovo
expedition
výprava, expedícia, rýchlosť
allegedly
údajne, vraj
compromise
vyrovnanie, odmaskovanie, dohoda
strain
namáhať sa, napnúť, napínať