Level 181 Level 183
Level 182

4526 - 4550


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
similarity
podoba, podobnosť, obdoba
butt
styk, spojenie, päta
lid
vrchnák, veko, viečko
dumb
nemý, nemá, nemé
bulk
hromada, veľkosť, rozsah
sprinkle
pokropiť, posypať, postriekať
mortality
smrteľnosť, úmrtnosť, smrteľníci
philosophical
filozofický, filozofická, filozofické
conversion
prechod, prerobenie, prepočítanie
patron
patrón, sponzor, účastník
municipal
mestský, obecný, komunálny
any
hociktorý, hocijaký, niektorý
liver
pečeň, pečienka, ortuťový
harmony
súlad, harmónia, súzvuk
solely
formálny, predpísaný, formálne
tolerance
znášanlivosť, tolerancia, prípustná odchýlka
goat
prostopašník, koza
arm
ruka, rameno, plece
blessing
požehnanie, milosť, šťastie
banana
banán
running
chod (2.p.), beh (2.p.), spustenie (2.p.)
palace
palác, rezidencia, zámok
formerly
skôr, prv, kedysi
peasant
rolník, sedliak, poľnohospodár
neat
čistý, upravený, vkusný