Level 182 Level 184
Level 183

4551 - 4575


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grandparent
prarodič
lawmaker
zákonodarstvo, zákonodarca, člen zákonodarného zboru
supermarket
supermarket, veľká predajňa so samoobsluhou, samoobsluha
cruise
výletná plavba, križovanie vojnových lodí po mori, plaviť sa
mobile
mobilný, prenosný, pohyblivý
plain
jasný, nížina, planina
part
časť, čiastočný, rozdeliť
calendar
kalendár, kalendárium, index
widow
vdova
deposit
istota, záloha, záruka
beard
brada (mužská), fúzy, trieska
brake
brzda, brzdiť, zabrzdiť
downtown
centrum mesta, v centre mesta, smerom do centra mesta
screening
rastrovanie, drôtené pletivo, drôtená sieť
impulse
impulz, podnet, stimul
forbid
zakázať
fur
kožušina, kožuch, zlodej
brutal
brutálny, zverský, neľudský
predator
predátor, dravec, dravý živočích
poke
vak, štuchnutie, udrieť
opt
zvoliť, vybrať, optovať
voluntary
dobrovoľný, ovládaný, organové sólo
trouble
problém, ťažkosť, nepokoj
valid
platný, právoplatný, oprávnený
forum
fórum, súd, súdny dvor