Level 183 Level 185
Level 184

4576 - 4600


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dancing
tanec, tanečné umenie
happily
šťastne, šťastlivo
soar
vzlietnuť, vznášať sa, prudko stúpať (ceny)
removal
odstránenie, demontáž, sťahovanie
autonomy
samospráva, autonómia, samostatnosť
enact
ustanoviť, rozhodnúť, nariadiť
round
kruh, dookola (2.p.), zaguľatený
thread
vlákno, niť, lúč
light
svetlo, osvetlenie, lampa
landmark
pamiatka, orientačný bod, míľnik
unhappy
nešťastný
offender
vinník, previnilec, páchateľ
coming
príchod, budúci, nastávajúci
privately
súkromne
fraction
zlomok (mat.), podiel, časť
distinctive
zreteľný, charakteristický, rázovitý
tourism
turistika, cestovanie, turistický trh
threshold
prah, vchod, predvečer (pren.)
routinely
bežne
suite
súprava, apartmán, súprava (nábytku)
remark
postrehnúť, spozorovať, pozornosť
regulator
regulátor, regulátorový
straw
slama, slamka, slamený
theological
bohoslovecký, teologický
apart
bokom (2.p.), oddelene, zvlášť (o sebe)