Level 184 Level 186
Level 185

4601 - 4625


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exhaust
výfuk, odsávanie, odvod pary
globe
zemeguľa, glóbus, guľa
fragile
krehký, lámavý, krehké (lat.)
objection
protest, protestovanie, námietka
chemistry
chémia, chemické zloženie, vzájomná príťažlivosť
crowded
preplnený, zaplnený, napchaný
circle
kotúč, krúžok, kružnica
blast
nápor, náraz, náraz vetra
prevail
prevažovať, prevládať, mať prevahu
overnight
v noci, počas noci, cez noc
denial
odmietanie, popieranie, odmietnutie
rental
prenájom, nájom, nájomný
fantastic
fantastický, rozprávkový, vrtošivý
fragment
fragment, kúsok, zlomok
level
úroveň, hladina, libela
screw
závit, skrutkovať, skrutka
warmth
teplo, vrelosť, zápal
undergraduate
univerzitný študent, vysokoškolský poslucháč, študent
headache
bolesť hlavy, bolenie hlavy
policeman
policajt
yield
vyniesť (peniaze), dávať, výťažok
projection
navrhovanie, projektovanie, projekt
battle
bitka, boj, zápas
suitable
vhodný, primeraný, súci