Level 186 Level 188
Level 187

4651 - 4675


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regain
znovu získať, opäť dosiahnuť, opätovné získanie
leave
odísť, opustiť, opustenie (2.p.)
permit
povoliť, dovoliť, povolenie
sweater
sveter, zdierač, vykorisťovateľ
rehabilitation
rehabilitácia, obnova, vyliečenie
rubber
guma, kaučuk, pneumatika
retreat
ustúpiť, ústup, útulok
molecule
molekula
freely
voľne, otvorene, bohato
favorable
priaznivý, kladný
steadily
stále
veteran
veterán, skúsený, vyslúžilec
integrated
integrovaný, začlenený, včlenený
ha
čože, ha (!)
youngster
dieťa, mladík, mládenec
broadcast
rozhlas, vysielanie, relácia
premium
cena, odmena, prémia
accountability
zodpovednosť, sledovateľnosť, povinnosť skladať účty
overwhelm
prekonať nezdar, zaplaviť, zdrviť
contemplate
rozjímať, meditovať, premýšľať
update
modernizovať, aktualizovať, obnovovať
spark
iskra, iskriť, iskrový
ironically
ironicky
fatigue
únava, unaviť, únavový