Level 187 Level 189
Level 188

4676 - 4700


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beyond
okrem, za (miestne), nad
speculate
špekulovať, premýšľať, uvažovať
marker
značkovač, záložka, popisovač
low
nízky, tichý, hlboký
preach
kázať, držať kázeň, hovoriť verejne
bucket
vedro (nádoba), vedierko, kanva
bomb
granát, bomba, bombový
blond
svetlovlasý, plavý, blond
confession
doznanie, priznanie, spoveď
provoke
dopáliť, vydráždiť, provokovať
marble
mramor, guľka, mramorový
substantially
v podstate, podstatne, materiálne
twist
točiť, zakrúcať, krútiť (sa)
defender
obranca, obhajca, obžalovaný
fish
ryba, rybáriť, chytať ryby
explicit
explicitný, jasný, podrobný
disturbing
rušivý, rušiaci
surveillance
dozor (stály), dohľad (stály), stále pozorovanie
magnetic
magnetický, magnetka, veľmi príťažlivý
technician
špecialista, odborník, technik
mutter
mrmlanie, nezreteľne hovoriť, mumlať
devastating
zničujúci, pustošivý, katastrofálny
depart
zomrieť, odísť (pobrať sa), odchádzať
arrow
šíp, šípka, šípová hradba
trauma
trauma, úraz