Level 188 Level 190
Level 189

4701 - 4725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
neighboring
susedný
soak
namočiť, namáčať, namáčanie
ribbon
stuha, stužka, ozdobiť stuhami
meantime
medzitým, medzičas, zatiaľ
transmit
vysielať (TV, rozhlas), prenášať (zvuk), poslať
screen
obrazovka, prepážka, zatieniť
harvest
žatva, úroda, skladať úrodu
consecutive
nasledujúci, nasledujúce za sebou, po sebe (idúci)
republican
republikán, republikánsky
coordinate
koordinovať, súradnica, koordináta
within
vnútri, počas (2.p.), vo vnútri (2.p.)
spy
špehovať, špicľovať, sliedič
slot
štrbina, zárez, drážkovať
riot
hýrenie, hýriť, rozmarnosť
nutrient
výživný, živina
citizenship
občianstvo, štátne občianstvo, občianstvo, štátne
severely
hrozne
sovereignty
zvrchovanosť, nezávislosť, suverenita
ridge
brázdiť, hrebeň, horský chrbát
brave
statočný, statočná, statočné
lighting
osvetlenia, presvetlenie, osvetlenie
specify
presne určiť, vymedziť, špecifikovať
contributor
poplatník, prispievateľ, spolupracovník
frustrate
zmariť, sklamať, zhatiť
crowd
zástup, dav, zhluk (ľudí)