Level 18 Level 20
Level 19

451 - 475


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arm
ruka, rameno, plece
true
naozajstný, pravdivo, pravdivý
federal
spolkový, federálny, federatívny
break
lom, trhlina, puklina
difference
rozdiel, odlišnosť, rozdielnosť
thank
vďaka, ďakovať, poďakovať
receive
dostať (4.p.), príjem, získať
value
odhadovať, ceniť, hodnota
international
medzinárodný, internacionálny, medzištátny
building
budova (2.p.), budovanie (2.p.), stavanie
action
akcia (čin), čin, pôsobenie
full
plný, úplný, plne
model
vzor, model, modelovať
join
spojenie, spojka (gramaticky), spojnica
season
sezóna, doba, obdobie
society
spoločnosť, spolok, spoločenstvo
tax
daň, zdaniť, daňový
director
riaditeľ, direktor, režisér
position
pozícia, postavenie, poloha
player
hráč, prehrávač, herec
agree
súhlasiť, odsúhlasiť, schváliť
especially
obzvlášť, hlavne, najmä
record
zapisovať, záznam, rekord
pick
babrať sa, zbierať, trhať
wear
opotrebovať sa, nosiť (4.p., na sebe), mať oblečené (4.p.)