Level 189 Level 191
Level 190

4726 - 4750


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
articulate
artikulovaný, presvedčivý, zrozumiteľný
importantly
dôležitý
transit
prejazd, preprava, trasa
dense
hustý, hustá, husté
seminar
seminár, porada, konferencia odborníkov
sunny
slnečný, radostný, veselý
shorts
šortky, trenírky, krátke nohavice
swell
nadúvať (sa), opuchať, mohutnieť
accusation
obvinenie, žaloba, obžaloba
soften
zmäkčiť, zmäknúť, obmäkčiť
photograph
fotografia, fotografovať, podobizeň
straighten
narovnať (sa), vyrovnať, napriamiť
terribly
strašne
cue
stopa, tágo, narážka
sudden
náhly, náhle, zrazu
bride
nevesta, mladucha
biography
životopis
hazard
hazard, náhoda, riskovať
compelling
pôsobivý, pôsobivá, pôsobivé
seldom
zriedka, málokedy, zriedkakedy
tile
dlaždica, kachlička, pokryť dlaždicami
economically
ekonomicky
honestly
čestne, poctivo, úprimne
troubled
nepokojný, problematický