Level 190 Level 192
Level 191

4751 - 4775


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
twentieth
dvadsiaty, dvadsatina
balanced
balančný, rovnomerný, rovnovážny
foreigner
cudzinec, zahraničná osoba
launch
spustiť, začať, loď
convenience
vymoženosť, príslušenstvo, pohodlie
delight
potešenie, rozkoš, pôvab
weave
tkať, utkať, pliesť (veniec)
timber
trám, stavebné drevo, les
till
do (časovo), až do (časove), pokiaľ
accurately
presne, správne, starostlivo
plea
obhajoba, obrana, námietka
bulb
hľuza, cibuľa, cibuľka rastliny
copy
kópia (2.p.), kopírovanie (2.p.), duplikát
flying
lietajúci, letecký, lietanie
sustainable
právne udržateľný, obhájiteľný, dokladovateľný
devil
diabol, čert, satan
bolt
závora, zástrčka (na dverách), západka
cargo
náklad, nákladná loď, záťaž
spine
chrbtica, ihlica, osteň
seller
predavač, obchodník, predavačka
skilled
odborný, kvalifikovaný, šikovný
managing
riadiaci, úradujúci, panovačný
public
verejnosť, obecenstvo, návštevníci
marine
námorný, morský, loďstvo
dock
dok, lodenica, prístavný bazén