Level 191 Level 193
Level 192

4776 - 4800


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
organized
organizovaný, usporiadaný, organizoval
fog
hmla, zahmliť sa, závoj
diplomat
diplomat
boring
vŕtanie, vyvŕtanie, vrtný
sometime
niekedy, raz, bývalý
summary
súčet, súhrn, celkové zostavenie
missionary
misionár, delegát, posol
epidemic
epidémia, nákazlivý
fatal
fatálny, osudný, zánik
trim
zbaviť sa, zbavovať, upravovať
warehouse
sklad, veľkoobchod, obchodný dom
accelerate
zrýchľovať, zrýchliť, zvýšiť rýchlosť
butterfly
motýľ, motýlik, nestály
bronze
bronz, opáliť sa, bronzovať
drown
utopiť, utopiť (sa), stlmiť
inherent
inherentný, vlastný, vrodený
praise
chváliť, chvála, pochvala
nationwide
celonárodný, celoštátny
spit
pľuť, pľuvať, chrliť
kneel
kľačať, pokľaknúť
vacuum
prázdnota, medzera, vzdušná
selected
vybraný, vyčlenený, roztriedený
dictate
diktát, príkaz, vnútené rozhodnutie
stereotype
stereotyp (tiež polygr.), šablóna (maniera), maniera (šablóna)
sensor
čidlo, receptor, snímač