Level 192
Level 193

4801 - 4810


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laundry
práčovňa, bielizeň na pranie
manual
manuál, príručka, manuálny
pistol
pištoľ, revolver
naval
námorný, lodný, námornícky
plaintiff
navrhovateľ, žalobca, žalujúca strana
immigrant
prisťahovalec
kid
decko
middle-class
patriaci k strednej triede
apology
ospravedlnenie, obhajoba, obrana
till
do (časovo), až do (časove), pokiaľ