Level 1 Level 3
Level 2

26 - 50


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
not
nie (po slovese), (zápor)
by
od (2.p.), pri (6.p., miesto), do (2.p., časovo)
she
ona
or
alebo
as
ako, tak, keď
what
čo, aký, ktorý
to go
ísť, chodiť
their
ich, svoje, svoj
can
môcť (vedieť)
who
kto
to get
dostať (4.p.), získať (4.p.), nadobudnúť (4.p.)
if
ak, či, keď, keby
would
(podmieňovací spôsob od will), by
her
ju (ňu), jej (nej), jej
all
všetko, všetci
my
moje, moja, svoj
to make
urobiť, robiť (4.p.), vytvoriť (4.p.)
about
o, asi
to know
poznať, vedieť, byť oboznámený
will
bude, (pomocné sloveso)
up
nahor
one
jeden, jedna, jednička
a time
čas
there
tam
a year
rok, ročník
a can
konzerva
a will
vôľa