Level 19 Level 21
Level 20

476 - 500


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
paper
papier, list, noviny
special
špeciálny, zvláštny, mimoriadny
space
priestor, miesto, rozložiť
ground
pôda, zem, dno
form
forma, tvar, podoba
support
podpora (2.p.), podporovať (4.p.), podporiť (4.p.)
event
prípad, udalosť, príhoda
official
oficiálny, úradný, funkcionár
whose
koho, čí (čia, čie), ktorého
matter
skutočnosť, záležitosť, podstata
everyone
každý, každý človek, každý jeden
center
centrum, stred, stredisko
couple
pár, párik, dvojica
site
stránka, miesto, poloha
project
navrhnúť, projektovať, projekt
hit
udrieť (4.p.), úder, hit (hudobne)
base
báza, základ, základňa
activity
činnosť, aktivita, aktívnosť
star
hviezda, hviezdička, filmová hviezda
table
stôl, tabuľa, tabuľka
court
súd, súdna sieň, súdny dvor
produce
výnos, tvoriť, produkovať
eat
jesť (4.p.), jedlo, stráviť
teach
učiť, vyučovať, učiť robiť
oil
olej, olejovať, mastiť