Level 20 Level 22
Level 21

501 - 525


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
half
polovica (2.p.), pol, polovička (2.p.)
situation
stav, situácia, pozícia
easy
jednoduchý, ľahký, ľahká
cost
cena, stáť (o cene), výdavok
industry
priemysel, odvetvie, priemyselný
figure
figúra (vo všetkých významoch), číslo, obrázok
street
ulica, cesta, jazdná dráha
image
obraz, imidž, zobraziť
itself
samo (ono), sebe, samo sebe
phone
telefón, telefonovať, telefónny prístroj
either
obaja, oboje, jeden z dvoch
data
dáta, údaje, informácie
cover
kryt, úkryt, krytie
quite
úplne, celkom, načisto
picture
obraz, obrázok, zobraziť
clear
jasný, vyčistiť, vyjasniť sa
practice
prax, cvičenie, cvik
piece
časť, kus, kúsok
land
zem, pevnina, krajina
recent
nedávny, nový, súčasný
describe
náčrt, opísať, opisovať
product
produkt, výrobok, dielo
doctor
doktor, lekár, lekárka
wall
stena, múr, obmurovať
patient
pacient, trpezlivý, chorý