Level 21 Level 23
Level 22

526 - 550


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
worker
robotník, pracovník, pracovníčka
news
zvesti, novosti, správa
test
test, testovací, testovať
movie
film, filmový, hraný film
certain
zaručený, spoľahlivý, nepochybný
north
sever, severný, severák
personal
osobný, personálny, individuálny
simply
jednoducho, jednoduchý, prosto
third
tretí, terciálny, skúšobný
technology
technológia, technika, výroba
catch
chytiť, lapiť, prichytiť
step
krok, schod, kráčať
baby
dieťa, nemluvňa, dojča
computer
počítač, počítačový, kalkulátor
type
typ, značka, druh
attention
ošetrenie, pozor, upozornenie
draw
kresba, vykresľovanie (čiary pren.), ťah
film
film, povlak, filmovať
tree
strom, stromový, rodokmeň
source
prameň, zdroj, pôvod
red
červený, červená farba, ryšavý
nearly
skoro, takmer, blízko (2.p.)
organization
organizácia, usporiadanie, organizovanie
choose
voliť, zvoliť, zvoliť si