Level 22 Level 24
Level 23

551 - 575


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cause
príčina (2.p.), zapríčiniť, kauza
hair
vlas, vlasy, chlp
century
storočie, stovka, stodolárovka
evidence
dôkaz, údaj, fakt
window
okno, oblok, okienko
difficult
obtiažny, náročný, neľahký
listen
počúvať, načúvať, podľahnúť
soon
skoro, čoskoro, onedlho
culture
kultúra, osveta, vzdelanosť
billion
miliárd (US), miliardy (US), miliarda (US)
chance
šanca, príležitosť, možnosť
brother
brat, kolega, súrodenec
energy
energia, sila, schopnosť
period
obdobie (2.p.), perióda (2.p.), doba (2.p.)
summer
leto, analógová sčítačka, sumátor
realize
uvedomiť si, realizovať, chápať
hundred
sto, stovka, stará správna jednotka v Anglicku
available
dosiahnuteľný, dosiahnuteľná, dosiahnuteľné
plant
rastlina, továreň, sadiť
likely
pravdepodobný, pravdepodobne, vhodný
opportunity
príležitosť, možnosť
term
termín, obdobie, lehota
short
krátky, stručný, krátko
letter
list, listina, písmeno
condition
podmienka, okolnosť, situácia