Level 23 Level 25
Level 24

576 - 600


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
choice
voľba, výber, alternatíva
single
jednodielny, jednoduchý, slobodný (neženatý)
rule
pravidlo, vládnuť, riadiť
daughter
dcéra, dcérsky produkt, produkt štiepenia
administration
administratívna správa, administratíva, vládny úrad
south
na juh
husband
manžel, muž (manžel), starostlivo hospodáriť
floor
podlaha, poschodí, dlážka
campaign
kampaň, agitácia, sezóna
material
materiál, látka, hmota
population
obyvateľstvo, populácia, obsadenie
economy
ekonomika, hospodárstvo, ekonomický
medical
lekársky, liečebný, medik
hospital
nemocnica, dobročinný ústav, opravovňa
church
cirkev, kostol, chrám
close
koniec, záver, uzáver
thousand
tisíc (2.p.), tisícka
risk
risk, riziko, riskovať
current
tok, prúd (rieky, mora, elektriny), prúdenie
fire
oheň, požiar, páliť
future
budúcnosť, ďalší, termínový
wrong
zlý, nesprávny, zle
involve
zapliesť, zapríčiniť, komplikovať
defense
obrana, obhajoba, obranný