Level 24 Level 26
Level 25

601 - 625


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anyone
niekto, nikto, ktokoľvek
increase
zvýšenie (2.p.), vzrast (narastanie), zvýšiť
security
bezpečnosť, istota, záruka
bank
banka, peňažný ústav, sporiteľňa
myself
sa, seba, ja
certainly
určite, isto, zaiste
west
západ, západný, na západe
sport
šport, zábava, zabávať sa
board
stôl, tabuľa, doska
seek
hľadať, pátrať, vyhľadávať
per
na, za, každý
subject
subjekt, vec, predmet (školský)
officer
dôstojník, úradník, strážnik
private
súkromný, privátny, vojak
rest
zvyšok, zostať, odpočívať
behavior
správanie, vystupovanie, chovanie sa za jazdy
deal
dohoda, dohovor, časť
performance
uskutočňovanie, vykonanie, herecký výkon
fight
boj, bojovať, zápas (bitka, zápasenie)
throw
hod, vrh, vrhnúť
top
vrchol, špička, spičkový
quickly
rýchlo, rýchle, narýchlo
past
minulý, predchádzajúci, mimo
goal
cieľ, zámer, medzník
bed
posteľ, lôžko, lôžkový