Level 25 Level 27
Level 26

626 - 650


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
order
objednávka (2.p.), poradie, objednať (4.p.)
author
autor, tvorca, pôvodca
fill
plniť, vyplniť (4.p.), nasýtiť (4.p.)
represent
reprezentovať, predstavovať, znázorňovať
focus
ohnisko, ložisko, zaostriť
foreign
cudzí, cudzia, zahraničný
drop
pád, kvapka, pokles
blood
krv, miazga, povaha
upon
na, na základe (2.p.), pozícia
agency
pôsobenie, kancelária, predpredaj
push
tlačiť, zatlačiť, odstaviť
nature
príroda, podstata, charakter
color
farba, farbiť, farebný
recently
nedávno, poslednou dobou, v poslednom čase
store
sklad, obchod, skladovať
reduce
zmenšiť, obmedziť, zredukovať
sound
zdravý, zvuk, znieť
note
poznámka, správa, záznam
fine
fajn, skvelý, výborný
near
blízko (2.p.), neďaleko (2.p.), vedľa
movement
pohyb, presun, chod
page
strana, stránka, stránkovať
enter
vstup, vloženie, ujatie sa pozemku
share
podiel, podeliť sa, zdieľať
common
všeobecný, všeobecná, všeobecné