Level 26 Level 28
Level 27

651 - 675


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
poor
chudobný, biedny, úbohý
natural
prirodzený, prírodný, naturálny
race
preteky, pretekať (súťažiť), pretek
concern
týkať sa, záujem, znepokojenie
series
séria, postupnosť, sériový
significant
významný, význačný, symbol
similar
podobnosť (2.p.), podobný, podoba (2.p.)
hot
horúci, rozpálený, žeravý
language
jazyk, reč, jazykový
usually
obyčajne, obvykle, zvyčajne
response
odpoveď, reakcia, ohlas
dead
necitlivosť, mŕtvy, neživý
rise
vstať, vzostup, stúpanie
animal
zviera, živočích, živočíšny
factor
faktor, činiteľ, okolnosť
decade
desaťročie, dekáda, desiatka
article
článok, odstavec, odsek
shoot
streliť, strieľať, výstrel
east
východ (svetová strana)
save
chrániť (4.p.), ukladať (peniaze, súbory), zachrániť
seven
sedem (2.p.), sedmička, sedemstojanový
artist
umelec, umelecký, maliar
scene
scéna, výstup (hádka), výjav
stock
zásoba, sklad, akcia
career
kariéra, povolanie, zamestnanie