Level 27 Level 29
Level 28

676 - 700


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
despite
napriek (3.p.), navzdory (3.p.), vzdor (3.p., niečomu)
central
centrum, centrálny, stredný
eight
osem, ôsmy, osmička
thus
tak, takto, teda
treatment
liečenie, opracovanie, opracúvanie
beyond
okrem, za (miestne), nad
happy
šťastný, vhodný, štastná
exactly
presne, úplne, správne
protect
chrániť, ochraňovať, kryť
approach
príchod, prístup (postoj k veci), krok
lie
lož, klamstvo, ležať
size
veľkosť, rozmer, lepidlo
dog
pes, skoba, posuvná západka
fund
fond, zásoba, financovať
serious
seriózny, vážny, skutočný
occur
stať sa, prihodiť sa, vyskytnúť sa
media
médiá (pl.), masmédiá, masovokomunikačné prostriedky (pl.)
ready
pripravený, prichystaný, hotový
sign
podpis, podpísať, znamenie
thought
myšlienka, myslel, myslenie
list
zoznam, súpis, súbor
individual
individuálny, individuálne, jednotlivec
simple
jednoduchý, prostý, prostý človek
quality
kvalita (2.p.), akosť, vlastnosť
pressure
tlak, nátlak, napätie