Level 28 Level 30
Level 29

701 - 725


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accept
akceptovať, súhlasiť, pripustiť
answer
odpovedať, reagovať, odpoveď
resource
zdroj, zásoba, prostriedok
identify
identifikovať, určiť, označiť
left
ľavý, opustil (4.p.), vľavo
meeting
míting, schôdza, zhromaždenie
determine
určiť, rozhodnúť, určovať
prepare
pripraviť, pripravovať, chystať
disease
choroba, porucha, nemoc
whatever
čokoľvek, všetko, čo
success
úspech, zdar, výsledok
argue
hádať sa, prieť sa, prehovoriť
cup
pohár, šálka, pohárový
particularly
hlavne, najmä, obzvlášť
amount
množstvo, obnášať (o peniazoch), čiastka
ability
schopnosť, nadanie, zručnosť
staff
personál, osadenstvo, tyč
recognize
poznať, uznávať, oceňovať
indicate
indikovať (4.p.), udávať (4.p.), naznačovať (4.p.)
character
charakter (povaha), povaha, charakteristika
growth
vzrast, vývin, zväčšovanie
loss
strata, prehra, úbytok
degree
stupeň, hodnosť (akademická), akademická hodnosť
wonder
čudovať sa, zázrak, div
attack
útok, útočný, útočiť