Level 2 Level 4
Level 3

51 - 75


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
so
tak, takto, takisto
to think
myslieť, premýšľať, rozmýšľať
when
keď, kedy, až
which
ktorý, kto, čo
them
ich, im
some
niektorý, jeden, nejaký
me
mi, mňa, mne
people
ľudia
to take
zobrať, vziať, brať (3.p., 4.p.)
out
von, vonku, vyhodiť
into
do (2.p.), dovnútra (2.p.), v (3.p.)
just
len, práve, správny
to see
vidieť, pozrieť (4.p.), pozerať (4.p.)
him
mu (jemu), jemu (mu), ním
your
váš, vaše, tvoj
to come
prísť, prichádzať, pricestovať
could
by, mohol by som, mohol som
now
teraz, hneď, ihneď
than
než, ako, potom
to like
tak ako, mať rád (4.p.), páčiť sa (3.p.)
other
iný, druhý, ďalší
how
ako, koľko, kadiaľ
then
potom, vtedy, teda
its
jeho (1.p.), jej, svoj
our
náš, naše, naša (E)