Level 29 Level 31
Level 30

726 - 750


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
herself
sama, sa
region
región, oblasť (2.p.), kraj
television
televízia, televízor, obrazovka
box
krabica, skriňa, schránka
TV
televízia, televízor
training
tréning, drezúra, vycvičenosť
pretty
pekný, pekne, celkom
trade
obchod, obchodný, obchodovať
election
voľby, voľba, volebný
everybody
každý, každý (človek), kdekto
physical
fyzický, hmotný, telesný
lay
klásť, položiť, ukladať (tehly)
general
generál, hlavný, celkový
feeling
pocit, cit, cítenie
standard
štandard, štandardný, normál
bill
účet, účtový
message
správa, oznam, odkaz
fail
výpadok, porucha, zlyhať
outside
vonkajšok, vonkajšia strana, vonkajší
arrive
prísť, doraziť, dospieť k
analysis
analýza, rozbor, rozpis
benefit
dobročinnosť, prospech, úžitok
sex
sex, sexus, pohlavie
forward
útočník, posunúť vpred (4.p.), zaslať (4.p.)
lawyer
právnik, advokát, právny zástupca