Level 30 Level 32
Level 31

751 - 775


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
present
prezentovať, uviesť, dar
section
časť, sekcia, úsek
environmental
environmentálny, týkajúci sa prostredia, týkajúci sa životného prostredia
glass
pohár, sklo, zrkadlo
skill
šikovnosť, skúsenosť, zručnosť
sister
sestra, mníška, sesterský
PM
popoludní, poobede, večer
professor
profesor, profesorka
operation
operácia, úkon, prevádzka
financial
peňažný, finančný, majetkový
crime
zločin, kriminálny čin, zločinnosť
stage
stupeň, javisko, režírovať
compare
porovnávať (4.p.), porovnať, prirovnávať
authority
autorita, právomoc, odborník
miss
cnieť sa
design
dizajn, vzorka, náčrt
sort
druh, akosť, triediť
act
jednanie, konanie, jednať
ten
desať, desiatka, desatoro
knowledge
vedomosti, znalosti, vedomosť
gun
strelná zbraň, puška, revolver
station
stanica, nádražie, zastávka
blue
modrý, modrá farba, modré
strategy
stratégia, taktika