Level 31 Level 33
Level 32

776 - 800


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
clearly
jasne, čisto, očividne
discuss
diskutovať o, pojednávať o, hovoriť o
indeed
skutočne, vskutku, naozaj
truth
pravda, úprimnosť, pravdivosť
song
pieseň, spev, poézia
example
príklad, vzor, vzorový
democratic
demokratický
check
kontrola, šek (US), revízia
environment
okolie, prostredie, životné prostredie
leg
noha, vetva (zapojenie), nožný
dark
tma, temno, súmrak
various
rôzny, viacero, početný
rather
radšej, skôr, vcelku
laugh
smiech, smiať sa, výsmech
guess
hádať, odhadnúť, uhádnuť
executive
exekutíva, vedúci úradník, pracovník, vedúci
prove
dokázať (4.p.), preukázať (4.p.), preskúšať
hang
visieť, zavesiť, potĺkať sa
entire
celý, kompletný, úplný
rock
skala, útes, rock (hudobne)
forget
zabudnúť, zabúdať, úplne zabudnúť
claim
právo, oprávnenie, potreba
remove
odstrániť, presunúť, preniesť
manager
manažér, riaditeľ, správca
enjoy
mať potešenie z (2.p.), tešiť sa (3.p., niečomu), mať úžitok z (2.p., niečoho)