Level 32 Level 34
Level 33

801 - 825


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
network
sieť, obvod, systém
legal
právny, legálny, zákonný
religious
náboženský, pobožný, rehoľník
cold
chlad, zima, nádcha
final
finálny, koncový, finále
main
hlavný, sila, prívod
science
veda, náuka, vedný odbor
green
zelený, trávnik, zeleň
memory
pamäť, spomienka, pamiatka
card
karta, lístok, štítok
above
nad (4.p., 7.p.), navrchu, cez (4.p., číselne)
seat
sedadlo, sadnúť si, pojať
cell
cela, člen, článok
establish
zriadiť, ustanoviť, vytvoriť
nice
pekný, milý, príjemný
trial
pojednávanie, skúška, pokus
expert
expert, odborník, znalec
spring
jar, skok, skákať
firm
firma, podnik, pevný
radio
rádio, rozhlas, vysielať rádiom
visit
navštíviť (4.p.), návšteva (2.p.), navštevovať (4.p.)
management
manažment, riadiaci aparát, riaditeľstvo
avoid
vyvarovať sa, zabrániť, vyhýbať sa
imagine
predstaviť si, si myslieť, domnievať sa