Level 33 Level 35
Level 34

826 - 850


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tonight
dnes večer, dnes v noci, večer
huge
obrovský, ohromný, kolosálny (úspech)
ball
guľa, guľka, gulička
finish
záver, dokončiť, ukončiť
yourself
sebe, si, seba
theory
teória, náuka, učenie
impact
dopad, náraz, zrážka
respond
odpovedať, zareagovať, odpoveď
statement
vyjadrenie, vyhlásenie, prehlásenie
maintain
udržovať, tvrdiť, pestovať
charge
dávka, výloha, povinnosť
popular
ľudový, populárny, všeobecný
traditional
tradičný, tradičná, tradičné
onto
do (2.p.), za (4.p.), na
reveal
odhaliť, odhaľovať, odkryť
direction
smer, oblasť, návod
weapon
zbraň, zbrojný, zbraňový
employee
zamestnanec, pracovník
cultural
kultúrny
contain
obsahovať (4.p.), pojímať (4.p.), pojať (4.p.)
peace
mier, pokoj, poriadok
pain
bolesť, pôsobiť bolesť, trest
apply
aplikovať, priložiť, používať
measure
miera, merať, opatrenie
wide
široký, šíry, šíry svet