Level 34 Level 36
Level 35

851 - 875


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shake
triasť, triasť sa, otras
fly
mucha, letieť, lietať
interview
interview, pohovor, rozhovor
manage
zorganizovať, riadiť (i podnik), viesť
chair
stolička, kreslo, sedadlo
fish
ryba, rybáriť, chytať ryby
particular
jednotlivý, partikulárny, podrobnosť
camera
fotoaparát, fotografický aparát, kamera (fot.)
structure
štruktúra, zloženie, usporiadanie
politics
politické presvedčenie, politológia, pohnútky (záujmy)
perform
uskutočniť, pôsobiť, splniť
bit
trocha, kúsok, hrot
weight
váha, hmotnosť, závažie
suddenly
zrazu, naraz, náhle
discover
objaviť, objavovať, vypátrať
candidate
uchádzač, účastník (skúšky), kandidát
production
výroba, produkcia, tvorba
treat
ošetriť, spracovať, vyjednať
trip
výlet, cesta, jazda
evening
večer, večerný, večerná
affect
pôsobiť, postihnúť, účinkovať
inside
v, vnútri, dovnútra (2.p.)
conference
konferencia, zasadanie, dohadovanie
unit
jednotka, celok, oddiel (voj.)
style
štýl, štylizovať, spôsob