Level 35 Level 37
Level 36

876 - 900


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adult
dospelý, plnoletý, vyspelý
worry
trápiť sa, sužovať sa, trápiť
range
horský hrebeň, rozsah, zoradiť
mention
zmienka, zmieniť sa, spomenúť
deep
hlbina, hlbiny podsvetia, hlbiny vesmíru
edge
okraj, hrana, lem
specific
špecifický, špeciálny, zvláštny
writer
pisár, zapisovateľ, spisovateľ
trouble
problém, ťažkosť, nepokoj
necessary
nutný, potrebný, povinný
throughout
cez (4.p.), v celom (6.p.), v celej (6.p.)
challenge
výzva (na sútaž, na súboj), protest, náročná úloha
fear
strach, mať strach, báť sa
shoulder
rameno, plece, chrbát
institution
inštitúcia, zriadenie, založenie
middle
stredný, stred, centrovať
sea
more, oceán, morský
dream
sen, snívať, mať sen
bar
tyč, prekážka, odpor
beautiful
nádherný, krásny, vynikajúci
property
majetok, vlastníctvo, vlastnosť
instead
miesto toho, namiesto, namiesto toho (koho, čoho)
improve
zlepšiť, zlepšiť sa, vylepšiť
stuff
látka, hmota, materiál
detail
detail, dielec, súčiastka