Level 36 Level 38
Level 37

901 - 925


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
method
metóda, spôsob, postup
sign
podpis, podpísať, znamenie
somebody
niekto, ktosi
magazine
časopis, magazín, zásobník (zbrane)
hotel
hotel
soldier
vojak, vojenčiť, dôstojník námornej pechoty
reflect
odrážať (sa), odzrkadľovať sa, vrhať
heavy
ťažký, silný, ťažkopádny
sexual
pohlavný, sexuálny
cause
príčina (2.p.), zapríčiniť, kauza
bag
taška, vak, vrecko
heat
žiara, horúčava, ohrievať
fall
pád, padať, padnúť
marriage
svadba, sobáš, manželstvo
tough
tvrdý, tuhý, silný
sing
spievať, ospevovať, znieť
surface
povrch, plocha, vyhladiť
purpose
účel, zámer, cieľ
exist
byť, jestvovať, existovať
pattern
vzor, vzorka, model
whom
ktorého, ktorému, ktorý
skin
koža, vonkajší plášť, povrch
agent
agent, vyjednávateľ, dôverník
owner
vlastník, majiteľ, držiteľ
machine
stroj, prístroj, obrábať (na stroji)