Level 37 Level 39
Level 38

926 - 950


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gas
plyn, plynový, nezmysel
down
dolu, dole, nadol
ahead
vpredu, napred, dopredu
generation
generácia, generovanie, výroba
commercial
komerčný, obchodný, hospodársky
address
adresa, podanie (2.p.), adresovať
cancer
rakovina, pliaga, zlo
test
test, testovací, testovať
item
položka, článok (text), odstavec
reality
realita, skutočnosť, reálnosť
coach
koč, kočík, kočiar
step
krok, schod, kráčať
yard
yard (91 cm), dvor, nádvorie
beat
biť, uderiť, udierať
violence
prudkosť, násilnosť, urážka
total
úhrn, celkový, úplný
tend
smerovať, starať sa, dozerať
investment
investícia, investovanie, kapitálová účasť
discussion
diskusia, rozhovor, debata
finger
prst, palec, ohmatať
garden
záhrada, sad, háj
notice
poznámka, upozornenie, informácia
collection
zber, zbierka, zberanie
modern
moderný, súčasný, dnešný