Level 38 Level 40
Level 39

951 - 975


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
task
úloha, dať úlohu, zaťažovať
partner
partner, spoločník, kolega
positive
kladný, pozitívny, pozitív
civil
občianske právo, občiansky, civilný
kitchen
kuchyňa, kuchynský, kuchynská
consumer
spotrebiteľ, konzument, odberateľ
shot
výstrel, strelil (4.p.), zásah
budget
rozpočet, bilancia, štátny rozpočet
wish
si priať, si želať, prianie
painting
obraz, maľba, maľovanie
scientist
vedec, prírodovedec
safe
bezpečný, zabezpečiť, trezor
agreement
zmluva, dohoda, dohovor
capital
hlavné mesto, kapitál, hlavný
mouth
ústa, tlama, žuvať
nor
ani nie, tiež nie
victim
obeť, korisť, oklamaný človek
newspaper
noviny, novinový, časopis
instead
miesto toho, namiesto, namiesto toho (koho, čoho)
threat
hrozba, vyhrážka, vyhrážanie
responsibility
zodpovednosť, povinnosť, záväzok
smile
úsmev, usmiať sa, usmievať sa
attorney
zmocnenec, právny zástupca, osoba s plnou mocou
score
bodovať, zárez, skóre
account
účet, konto, vysvetlenie