Level 3 Level 5
Level 4

76 - 100


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
two
dve, dva
more
viacej (2.p.), viac, ďalší
these
tieto, títo
to want
priať si, chcieť
a way
cesta, ulica
to look
pozerať sa, pozrieť sa
first
prvý, najskôr
also
tiež, aj
new
nový
because
pretože, kvôli, lebo
a day
deň
to use
používať
no
žiadny, nie, nijaký
man
muž, chlap, človek
to find
nájsť (4.p.), hľadať (4.p.)
here
tu, sem
thing
vec
give
dať (3.p., 4.p.), dávať (3.p., 4.p.)
many
mnoho (2.p.), veľa (2.p.), mnohí
well
dobre, správne
only
len, iba, jedinečný
those
tamtí
tell
rozprávať (3.p., 4.p.), povedať (3.p., 4.p.), prezrádzať (tajomstvo)
very
veľmi, úplne, veľa
even
dokonca, rovný, rovnať
a well
prameň, studňa
a look
pohľad