Level 39 Level 41
Level 40

976 - 1000


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interesting
zaujímavý, podnetný, pútavý
break
lom, trhlina, puklina
audience
obecenstvo, audiencia, poslucháči
rich
bohatý, úrodný, majetný
dinner
obed, večera, hlavné jedlo dňa
figure
figúra (vo všetkých významoch), číslo, obrázok
vote
hlasovať, hlasovanie, hlasovacie právo
western
západný, western (film), kovbojka
relate
rozprávať, vyrozprávať, vylíčiť
travel
ísť (dopravným prostriedkom), ujsť (kus cesty), cestovať
debate
debata, diskusia, úvaha
prevent
predchádzať, zabrániť, zamedziť
citizen
občan, obyvateľ (mesta), štátny príslušník
majority
majorita, väčšina, majoritnosť
none
žiadny, nikto, nič
front
čelo, predná časť, priečelie
born
narodil sa, narodený, zrodený
admit
priznať, uznať, pripustiť
senior
starší, slávny, senior
assume
prevziať (4.p.), osvojiť si, prijať (mať za to)
wind
uhnať, navíjať, vietor
key
kľúč, klávesa, tlačidlo
professional
profesionál, profesionálny, odborník
mission
misia, úloha, poveriť poslaním
fast
rýchly, rýchlo, postiť sa