Level 40 Level 42
Level 41

1001 - 1025


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alone
sám, osamotený, samotný
customer
zákazník, klient, odberateľ
suffer
trpieť, utrpieť, zniesť
speech
reč, hovor, hovorový
successful
úspešný, úspešná, úspešné
option
voľba, alternatíva, možnosť
participant
účastník, abonent, člen predajného syndikátu
southern
južný, z juhu
fresh
čerstvý, svieži, drzý
eventually
napokon, prípadne, časom
no
žiadny, nie, nijaký
forest
les, zalesniť, lesný
video
obrazový, televízny, obraz
global
globálny, celkový, paušálny
reform
reforma, reformovaný, reformovať
access
prístup (2.p.), vchod, vjazd
restaurant
reštaurácia
judge
sudca, súdiť, rozhodca
publish
uverejniť, zverejniť, publikovať
cost
cena, stáť (o cene), výdavok
relation
rozprávanie, vzťah, relácia
like
tak ako, mať rád (4.p.), páčiť sa (3.p.)
release
pustiť (uvoľniť), uvoľniť, prepustenie
own
vlastný, vlastniť, vlastníctvo