Level 41 Level 43
Level 42

1026 - 1050


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bird
vták, vtáča, vtáčí
opinion
názor, mienka, stanovisko
credit
kredit, dôvera, dobrá povesť
critical
kritický, kritická, kritické
corner
roh (ulice, nárožie), kút, končina
concerned
týkajúci sa, zúčastnený, obsahujúci
recall
spomienka, si spomenúť, privolať späť
version
verzia, forma, prevedenie
stare
zízať, uprený pohľad, uprene hľadieť
safety
bezpečnosť, bezpečie, bezpečnostný
effective
účinný, efektívny, užitočný
neighborhood
rezidenčná štvrť
original
originál, originálny, pôvodný
act
jednanie, konanie, jednať
troop
húf, masa, hrnúť sa
income
plat, dividenda, penzia
directly
priamo, bezprostredne, ihneď
hurt
zraniť, poraniť, ublížiť
species
druh (v prírodovede), druhy (v prírodovede), odroda
immediately
hneď, ihneď, okamžite
track
dráha, cesta, trasa
basic
základný, hlavný, prvotný
strike
bodať, bodanie, bodnúť
hope
nádej, dúfať, dúfanie
sky
obloha, nebo, hodiť do výšky