Level 43 Level 45
Level 44

1076 - 1100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
turn
krútiť, otočenie, otočiť
involved
zapríčinený, komplikovaný, zložitý
investigation
vyšetrovanie, vyhľadávanie, prieskum (2.p.)
nuclear
nukleárny, jadrový, atómový
researcher
výskumník, bádateľ
press
stisk, lis, tlačiť
conflict
spor, rozpor, zrážka
spirit
duch, duša, lieh
experience
zážitok, skúsenosť, prax
replace
nahradiť, vymeniť, vystriedať
British
britský
encourage
povzbudiť, povzbudzovať, posmeľovať
lot
množstvo, miesto, spústa
argument
dôvod (obsah), spor, tvrdenie
by
od (2.p.), pri (6.p., miesto), do (2.p., časovo)
once
raz, kedysi, niekedy
camp
tábor, kemping, tábor loveckej výpravy
brain
mozog, rozum, mozočkový
feature
črta, znak, rys (črta)
afternoon
popoludnie, poobedie, odpoludnie
AM
dopoludnia
weekend
víkendový
dozen
tucet (12)
possibility
možnosť, posibilita
along
vedľa (2.p.), spolu s (7.p.), mimo (2.p.)