Level 44 Level 46
Level 45

1101 - 1125


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
insurance
poistenie, poistka, poisťovací
department
úrad, ústav, oblasť
battle
bitka, boj, zápas
beginning
začínanie, počiatok, začiatok
date
dátum, obdobie, čas
generally
obvykle, obyčajne, spravidla
African
Afričan, Afričanka, africký
very
veľmi, úplne, veľa
sorry
ľutujem, ľutovať, prepáčte (!)
crisis
kríza, krízová situácia, rozhodujúci okamih
complete
komplet (2.p.), súbor, kompletný
fan
fanúšik, ventilátor, vejár
stick
prepichnúť, palica, tyčka
define
definovať, určiť, stanoviť
easily
ľahko, pohodlne, hravo
through
cez (4.p.), prostredníctvom (4.p.), až do
hole
diera, otvor, jamka
element
člen, element, časť
vision
zrak, videnie, vízia
status
stav, spoločenské postavenie, životná úroveň
normal
normálny, obyčajný, normál
Chinese
čínština, Číňan
ship
loď, dopraviť (loďou), transportovať
solution
riešenie, roztok, rozpúšťanie
stone
skala, kameň, vykôstkovať