Level 45 Level 47
Level 46

1126 - 1150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slowly
pomaly, zvoľna
scale
mierka, váhy, škála
bit
trocha, kúsok, hrot
university
univerzita, vysoká škola, univerzitný
introduce
predstaviť (4.p.), predstavovať, uviesť
driver
vodič (šofér), ovládač, riadiaci softvér
attempt
pokus, atentát, útok
park
park, parkovisko, parkovať
spot
bod, fľak, škvrna
lack
nedostatok, núdza, nemať
ice
ľad, zmrzlina, chladiť
boat
čln, loď, parník (pre osobnú dopravu)
drink
nápoj, drink, dúšok
sun
slnko, slnce, slniť (sa)
distance
vzdialenosť, diaľka, dištancia
wood
drevo, les, hora
handle
zaobchádzať (s čím), jednať (o čom), ošetriť
truck
nákladný vagón, nákladné auto (amer.), vozík
return
navrátiť, vrátiť, presústružiť
mountain
hora, vrch, hromada
survey
prezerať, prehliadať, prehliadka
supposed
domnelý, údajný
tradition
tradícia, vydanie, odovzdanie
winter
zima, prezimovať, zimný
village
vidiek, dedina, dedinský