Level 46 Level 48
Level 47

1151 - 1175


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Soviet
sovietsky
refuse
odmietať, odmietnuť, odopierať
sales
odbyt, predaj, tržba
roll
váľať, váľanie, valiť
communication
komunikácia, dorozumenie, styk
run
behať, bežať, beh
screen
obrazovka, prepážka, zatieniť
gain
zvýšenie hodnoty, zisk, výnos (zisk)
resident
rezident, stály obyvateľ, usadlík
hide
koža, ukryť, skryť (sa)
gold
zlato (drahý kov), zlatý, zlatá farba (2.p.)
club
klub, palica, kyjak
future
budúcnosť, ďalší, termínový
farm
farma, statok, farmáriť
potential
možný, teoretický, potenciálny
increase
zvýšenie (2.p.), vzrast (narastanie), zvýšiť
middle
stredný, stred, centrovať
European
Európan, európsky
presence
prítomnosť, výskyt, vystupovanie
independent
nezávislý, samostatný, autonómny
district
obvod, oblasť, obytná štvrť
shape
tvar, tvarovať, formovať
reader
čitateľ, korektor, snímač
Ms
slečna, pani
contract
dohoda, spolupráca, zmluva