Level 47 Level 49
Level 48

1176 - 1200


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crowd
zástup, dav, zhluk (ľudí)
Christian
kresťanský, kresťan
express
expres, rýchlik, expresný vlak
apartment
byt, penzión, obytný
willing
ochotný, dobrovoľný
strength
sila, pevnosť, intenzita
previous
predošlý, predchádzajúci, bývalý
band
stuha, pás, kapela
obviously
zrejme, samozrejme, jasne
horse
kôň, stojan, podstavec
interested
mal záujem, zaujímal sa, zainteresovaný
target
cieľ, terč, zamieriť
prison
väzenie, väznica, uväznenie
ride
jazdiť, jazda, ísť
guard
ochrana, obrana, strážiť
terms
termíny, obdobia, lehoty
demand
potreba, požiadavka, dopyt
reporter
reportér, dopisovateľ, spravodajca
deliver
dodať, poslať, odoslať
text
text, téma, pasáž (textová)
share
podiel, podeliť sa, zdieľať
tool
pomôcka, pomocný program, obrábať
wild
divý, divoký, divočina
vehicle
auto, vozidlo, dopravný prostriedok
observe
pozorovať, všímať si, všimnúť si