Level 4 Level 6
Level 5

101 - 125


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
back
späť, nazad
any
hociktorý, hocijaký, niektorý
good
dobrý, tovar, dobro
woman
žena
through
cez (4.p.), prostredníctvom (4.p.), až do
us
nás, nám, nami
life
život
child
dieťa
a work
práca
down
dolu, dole, nadol
may
smieť, môcť
after
po, potom čo, potom
should
mal by
call
volanie (2.p.), hovor (tel.), telefonický hovor
world
svet, ríša, oblasť
over
nad, ponad, cez
school
škola, vyučovanie (vyučovacie hodiny), akadémia
still
stále, tichý, ale
try
súdiť, ochutnať (víno), vyskúšať
last
trvať, posledný, predošlý
ask
spýtať sa, opýtať sa, žiadať
need
potrebovať, potreba, musieť
too
príliš, veľmi, aj
feel
cítiť (4.p.), pocit (2.p.), cit
three
tri, trojica (2.p.), trojka (číslica)
to work
pracovať