Level 49 Level 51
Level 50

1226 - 1250


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
while
zatiaľ čo, chvíľa, doba
highly
veľmi, vysoko, značne
identity
totožnosť, identita, zhodnosť
title
titul, názov, nápis
mostly
väčšinou, zväčša, predovšetkým
lesson
lekcia, úloha, výstraha
faith
vernosť, záruka, vyznanie
river
rieka, potok, tok
promote
propagovať, podporovať, podporiť
living
život, žitie, živý
present
prezentovať, uviesť, dar
count
počet, výpočet, súčet
unless
iba ak, keď nie, s jedinou výnimkou
marry
sobášiť (4.p.), ženiť sa, vydať sa
tomorrow
zajtra, zajtrajšok
technique
technika, metóda, postup
path
cesta, cestička, trasa
ear
ucho, sluch, klas
shop
obchod, predajňa, kúpiť
folk
ľud, ľudia, prostonárodný
order
objednávka (2.p.), poradie, objednať (4.p.)
principle
princíp, zásada, základ
survive
prežiť, prestáť (chorobu), vydržať
lift
zdvihnúť (sa), dvíhať (sa), výťah
border
kraj, okraj, rám