Level 51 Level 53
Level 52

1276 - 1300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regular
pravidelný, regulárny, radový
spread
šíriť, rozširovať, rozťahovať
chairman
predseda, vedúci, majster
baseball
baseball (bejzból)
soft
mäkký, jemný, mierny
ignore
ignorovať (nevšímať si), nepoznať, nevedieť
egg
vajce, vajíčko, bomba
measure
miera, merať, opatrenie
belief
domnienka, vedomie, viera
demonstrate
demonštrovať, ukázať, dokázať
anybody
niekto, ktorýsi, každý
murder
vražda, zavraždiť, vraždiť
gift
dar, nadanie, talent
religion
náboženstvo, vyznanie, viera
review
posúdiť, zhodnotiť, prehodnotiť
editor
editor, redaktor, vydavateľ
past
minulý, predchádzajúci, mimo
engage
najať, spojiť, zapojiť
coffee
káva
document
dokument, doklad, listina
speed
rýchlosť, hnať sa, uháňať
cross
kríž, crucifix, prejsť
influence
vplyv, ovplyvnenie, účinok
anyway
v každom prípade, rozhodne, akokoľvek
threaten
hroziť, ohrozovať, vyhrážať sa