Level 52 Level 54
Level 53

1301 - 1325


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commit
záväzok (mravný), vykonať, spáchať
female
žena, samica, samička
youth
mladosť, mladík, mládež
wave
vlniť sa, vlna, mávnutie
move
pohnúť (sa), pohybovať (sa), pohyb (2.p.)
afraid
obávať sa (2.p.), bohužiaľ, vystrašený
quarter
štvrť (štvrtina), štvrtina, kvartál
background
pozadie, podklad, zázemie
native
rodák, domorodec, rodný
broad
rozsiahly, obsiahly, široký
wonderful
zázračný, skvelý, báječný
deny
popierať, negatívne odpovedať, odoprieť
apparently
očividne, podľa všetkého, domnelo
slightly
trocha, nepatrne, slabo
reaction
reakcia, odozva, spätný účinok
twice
dvakrát, dva razy, dvojčatá
suit
šaty, oblek, vyhovovať
perspective
perspektívny, perspektíva, deskriptívny
growing
rastúci, narastajúci, vzrastajúci
blow
fúkať, duť, duť o vetre
construction
konštrukcia, konštruovanie, stavanie
kind
druh, milý, láskavý
intelligence
inteligencia, správa, informácia
destroy
zrušiť, deštruovať, zahubiť
cook
kuchár, kuchárka, variť