Level 53 Level 55
Level 54

1326 - 1350


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
connection
prípoj, pripájanie, pripojenie
charge
dávka, výloha, povinnosť
burn
horieť, zhorieť, páliť
shoe
topánka, obuv, obuť
view
prezrieť si, pozerať sa, prehliadka
grade
stupeň, triediť, odstupňovať
context
kontext, súvislosť, súvis
committee
výbor, komisia, komitét
hey
haló, hej
mistake
omyl, chyba, nedorozumenie
focus
ohnisko, ložisko, zaostriť
location
prenájom, umiestnenie, pamäťové miesto
clothes
bielizeň, oblek, oblečenie
Indian
Ind, indián, indický
quiet
tichý, upokojiť, pokoj
dress
šaty (dámske, pánske), odev, oblečenie
promise
sľub, sľúbiť, sľubovať
aware
informovaný, vnímať (4.p.), uvedomovať si
neighbor
sused, susedný
drive
jazda (autom), pohon, cesta
function
funkcia, činnosť, pôsobiť
bone
kosť, kostný, vykostiť
active
aktívny, činný, činorodý
extend
zväčšiť, predĺžiť, predlžovať
chief
šéf, vodca, veliteľ